>

PDU intel·ligent

A PDU intel·ligent(unitat de distribució d'energia intel·ligent) és un dispositiu avançat de distribució d'energia que s'utilitza en centres de dades, sales de servidors i altres entorns informàtics crítics.Va més enllà de les capacitats de les PDU bàsiques i mesurades oferintPDU de bastidor intel·ligent de doble alimentaciófuncions de monitorització, control, automatització i gestió remota.Es poden anomenar unitat de distribució d'energia intel·ligent, pdu de bastidor intel·ligent,centre de dades pdu intel·ligent, pdu de muntatge intel·ligent en bastidor.

Aquí teniu una visió més detallada de les PDU intel·ligents:

Supervisió en temps real / Control de presa individual / Gestió remota / Gestió de l'energia / Balanç de càrrega / Alertes i alarmes / Monitorització ambiental / Automatització i scripts / Integració amb DCIM / Funcions de seguretat / Eficiència energètica / Redundància i failover

Tingueu en compte variables com la quantitat i el tipus de punts de venda, el nivell de control i gestió necessari, la compatibilitat amb la vostra infraestructura actual i el suport per a l'automatització i la integració a l'hora de triar una PDU intel·ligent.En els centres de dades moderns, les PDU intel·ligents són eines útils per garantir una distribució eficient d'energia, reduir les despeses energètiques i mantenir una alta disponibilitat.