>

PDU mesurada

A PDU mesurada(unitat de pdu elèctrica) és un tipus de dispositiu de distribució d'energiapdu amb mesurador de potèncias'utilitza habitualment en data cabinet pdu, data rack pdu, server cabinet pdu i altres entorns informàtics.Ofereix capacitats de supervisió avançades en comparació amb les PDU bàsiques, cosa que permet als administradors fer un seguimentrack vertical pduconsum d'energia i altres paràmetres elèctrics en temps real.

Aquí teniu més informació sobre les PDU mesurades:

Monitorització en temps real / Mesurament de presa individual / Equilibri de càrrega / Alertes i alarmes / Accés i control remots / Gestió d'energia / Monitorització a nivell de bastidor / Integració amb DCIM / Eficiència energètica / Seguretat

Tingueu en compte aspectes com la quantitat de preses de PDU, el tipus de preses (com ara C13 o C19),Regleta d'alimentació pdu trifàsica, PDU elèctrica, la tensió i corrent nominal, el nivell de control necessari i la compatibilitat amb els vostres sistemes de control i gestió quan seleccioneu una PDU mesurada.Les PDU mesurades són instruments útils per preservar una infraestructura energètica fiable i eficaç i proporcionen informació vital sobre l'ús d'energia.