>

Accessoris

Accessoris PDUsón components i característiques addicionals que milloren la funcionalitat, la gestió i la seguretat dePDU als centres de dades, sales de servidors i altres entorns informàtics.Aquests accessoris estan dissenyats per oferir capacitats addicionals o satisfer requisits específics.

A continuació, es mostren alguns accessoris PDU habituals:

Gestió de cables/ Kits de muntatge en bastidor / Sensors de supervisió (Sensor de temperatura i humitat, Sensor de fum, sensor d'immersió en aigua, sensor de contacte de la porta, etc.) / Mòduls de control ambiental / Mòduls de control remot / Mecanismes de bloqueig / Protecció contra sobretensions / Monitors de mesura i monitorització de potència / Adaptadors i extensors de presa / Opcions de cable d'alimentació / Accessoris de muntatge / Programari i eines de gestió

És fonamental tenir en compte els vostres requisits únics, el tipus dePDU intel·ligentesteu utilitzant, per exemple, pdu de muntatge en bastidor horitzontal,unitat de distribució d'energia vertical,rack vertical pdu, rack gestionat pdu, network rack power, network cabinet pdu, data rack pdu, ats power strip, industrial pdu, rack switched pdu i compatibilitat amb la infraestructura i els equips existents a l'hora d'escollir accessoris PDU.Es pot crear un centre de dades ordenat i eficaç amb l'ajuda d'accessoris ben escollits, i també poden millorar la funcionalitat i el rendiment de les vostres PDU igarantiael subministrament constant d'energia al vostre equip informàtic.